Program Mental Win

Program  Mental Win  to skuteczne narzędzie dla sportowców i drużyn sportowych wspomagające prowadzący do zwycięstwa proces treningowy. Mental Win to złożony z modułów zindywidualizowany program testowo–szkoleniowo-coachingowy kształtujący siłę i odporność psychiczną.

Celem Mental Win jest pomoc i wsparcie dla zawodników i trenera w mentalnym przygotowaniu do osiągania sukcesów sportowych.

Nasze badania i doświadczenia szkoleniowo-coachingowe potwierdzają, że siłę i odporność psychiczną możemy mierzyć i rozwijać! Możemy nauczyć się reagować lepiej i bardziej efektywnie! 

Do kogo skierowany jest program Mental Win

 • Do sponsorów, którzy chcą zwiększyć sukces swoich inwestycji w sport poprzez przygotowanie mentalne sponsorowanych drużyn i/lub sportowców do zwyciężania
 • Do klubów sportowych i sportowców, którzy chcą zwiększyć swoje szanse na sukces poprzez budowanie Mentalności Zwycięzcy
 • Program ma szczególne zastosowanie w sytuacjach, gdy:
  • drużyna/sportowiec szykuje się do walki o „przebicie się” poziom wyżej
  • drużyna/sportowiec chce utrzymać wynik
  • drużyna/sportowiec przegrywa i potrzebne jest przerwanie złej passy

Zalety dla sponsorów:

 • Program Mental Win pozwala na zdecydowane zwiększenie szansy na odniesienie sukcesu sportowego, co bezpośrednio przekłada się na efektywność programu sponsoringowego.*
 • Uczestnictwo w programie Mental Win zdecydowanie zwiększa szanse na podniesienie stopy zwrotu z inwestycji sponsoringowej. *
 • Program Mental Win pośrednio zabezpiecza zwrot inwestycji sponsoringowej.
 • Program Mental Win umożliwia monitorowanie rozwoju Mentalności Zwycięzcy u sponsorowanych zawodników.
 • Program Mental Win jest doskonałym narzędziem selekcji jeszcze przed podjęciem decyzji o podjęciu sponsoringu danego zawodnika, czy drużyny.

 (*)  Z analizy przeprowadzonej przez firmę doradczą Sponsoring Expert (www.sponoring.pl) wynika, że na poziomie ekstraklasy w popularnej grze zespołowej zdobywca mistrzowskiego tytułu generuje wartość mediową na poziomie 3-krotnie większym niż wicemistrz i 10-krotnie większym niż drużyna 2-go wicemistrza Polski!

Zalety dla zawodników:

 • Program Mental Win umożliwia osiągnięcie  przewagi nad rywalami, a więc bezpośrednio zwiększa szanse na odniesienie sukcesu sportowego.
 • Program Mental Win wyraźnie wpływa na  poprawę efektywności sportowej.
 • Program Mental Win to przede wszystkim zwiększenie prawdopodobieństwa zwycięstwa.
 • Uczestnik programu Mental Win nabywa umiejętności autorefleksji i autoanalizy własnych postaw i zachowań.
 • Program Mental Win to umiejętność świadomej korekty i wyboru zachowań interpersonalnych prowadzących do sukcesu.
 • Uczestnicy programu Mental Win przyzwyczajają się do pracy nad rozwojem swojej mentalności zwycięzcy.

Szczegóły programu Mental Win